Ersan Ilyasova has a usage of 16.0 percent with Giannis Antetokounmpo this season.

e. ilyasova usage with and without antetokounmpo this season

See Trending NBA Searches