Eric Gordon has 17.8 points per game this season.

eric gordon average
Interpreted as:
Eric Gordon average this regular season

See Trending NBA Searches