Rajon Rondo has gotten 3.0 rebounds per game this season.

how many rebounds is rajon rondo averaging
Interpreted as:
How many rebounds is Rajon Rondo averaging this regular season?

See Trending NBA Searches