Malcolm Brogdon has 30.9 minutes per game without Giannis Antetokounmpo this season.

malcolm brogdon minutes per game with, without giannis antetokounmpo this season

See Trending NBA Searches