Stephen Gostkowski has 0 attempts this season.

stephen gostkowski attempts
Interpreted as:
Stephen Gostkowski attempts this regular season

See Trending NFL Searches