tunney smith

Not what you're looking for?
tunney smith
NAMEGPRECTRGREC YDSAVGREC YDS/GREC TDRUSH YDSATTYPCRUSH YDS/GRUSH TD
Tommie SmithTommie Smith214141.020.50000.00
Torrey SmithTorrey Smith1193196455,14116.143.2414585.60.40
Telvin SmithTelvin Smith760000.00000.00