Who won the the pin adelphia or new england?

who won the the pin adelphia or new england
TEAMGPWLTTDPTSPPGOPP PTSOPP PPG1DWN3DWN%4DWN%
New England PatriotsNew England Patriots93251940492,45321,07222.619,01120.417,743

See Trending NFL Searches