Justin Thomas has 4 top ten finishes a 69.8 scoring average and has won $2,672,189 this season.

justin thomas odds
Interpreted as:
Justin Thomas odds this season

See Trending PGA Searches