Justin Thomas has 2 top ten finishes, a 69.11 scoring average and has won $1,196,556 this season.

justin thomas odds
Interpreted as:
Justin Thomas odds this season

See Trending PGA Searches