Justin Thomas has 4 top ten finishes, a 69.33 scoring average and has won $2,386,156 this season.

justin thomas pga line
Interpreted as:
Justin Thomas pga line this season

See Trending PGA Searches