The San Francisco Giants won against the Arizona Diamondbacks, 10 to 2, on April 28, 2006.

See Trending MLB Searches