Justin Thomas has 4 top ten finishes a 69.8 scoring average and has won $2,672,189 this season.

justin thomas line
Interpreted as:
Justin Thomas line this season

See Trending PGA Searches