Justin Thomas has 1 top ten finish, a 69.04 scoring average and has won $492,556 this season.

justin thomas line
Interpreted as:
Justin Thomas line this season

See Trending PGA Searches