Justin Thomas has 3 top ten finishes, a 69.14 scoring average and has won $1,748,556 this season.

justin thomas pga
Interpreted as:
Justin Thomas pga this season

See Trending PGA Searches