Ryan Palmer has an average score of 70.7 strokes per round this season.

lebron scoring average on birthday
Interpreted as:
lebron scoring average on birthday this season

See Trending PGA Searches