The Atlanta Braves won against the Arizona Diamondbacks, 6 to 5, on April 24, 1998.

See Trending MLB Searches