The Arizona Diamondbacks destroyed the Philadelphia Phillies, 11 to 3, on April 5, 2000.

See Trending MLB Searches