Kristaps Porzingis, 30-point games this season

First 11 games: 8 Since (23 games): 3

Kristaps Porzingis games with 30 points since November 12 2017